Praktisk info

 

Aktørene i Folketeaterpassasjen:


Praktisk informasjon:

Storgata_21_23_006_beskjaert.jpg

Kontakt

Folketeaterpassasjen eies av Folketeaterbygningen AS v/Eiendomsspar AS og Youngstorget Eiendom AS.

Eiendomsspar AS, tlf.: 22 33 05 50
Youngstorget Eiendom AS, tlf.: 24 14 41 90


PARKERING

  • Oslo City P-hus, innkjørsel fra Stenersgata v/Oslo Spektrum

  • Sentrum P-hus, innkjørsel fra Munchs gate og Hammersborgstunnelen

KOLLEKTIV TRANSPORT

  • Trikk: Linje 11, 12, 13, 16 og 17 til Brugata

  • Buss: Linje 30, 31, 34 og 54 til Brugata

  • T-bane/tog: Jernbanetorget/Oslo Sentralstasjon

 

Historien

Folketeaterbygningen ble reist i 1935 og var Oslos høyeste bygning. ”Skyskraperen” på folkemunne, skulle huse byens folketeater og være arbeiderbevegelsens høyborg. Både bygningen og teateret skulle speile den moderne tiden, en tid skapt for folket og fremtiden. Inspirasjonen lå i amerikansk høyhustradisjon, russisk strukturalisme og tysk ekspresjonisme, og skapte Norges mest gjennomførte Art Deco-bygg.

Både byggets fasade og Folketeaterpassasjen er fredet og inneholder arkitektur, utsmykninger og en dekorasjon som er vel verdt å ta en nærmere titt på. Velkommen til en historisk reise i Folketeaterpassasjen!

Les mer på Wikipedia